aukční úspěchy 1. aukce

Revoluční 1918 RV1-21 ** - luxusní sada (velký znak žilkovaný papír), v tomto kompletu a kvalitě velmi hledané, zk Gil.

vyvolávací cena: 15 000 Kč

dosažená cena: 23 000 Kč

SO4A ** rohový 4-blok s počítadly, TD1 s DZ "bod nad desetinnou čárkou" za číslicí 10 v počítadle

vyvolávací cena: 260Kč

dosažená cena: 1 100 Kč

A174/176 Praha Karla IV. ** - aršík s výrazným posunem šedomodré barvy doleva,  zajímavé

vyvolávací cena: 500 Kč

dosažená cena: 5 600 Kč


Tato aukce proběhla 24.10.2020 a nabízeli jsme v ní celkem 275 položek. Převážnou část nabídky tvořili známky z období 1. Československé republiky. Menší část pak tvořili známky Protektorátu, ČSR II a několik zahraničních zajímavostí. Celkově se prodalo téměř 70% nabízených položek.  Prodejnost známek ČSR I dosahovala téměř 80%!