1. eAukce

Naše první aukce proběhla 24.10.2020

V této aukci jsme nabízeli celkem 275 položek. Převážnou část nabídky tvořili známky z období 1. Československé republiky. Menší část pak tvořili známky Protektorátu, ČSR II a několik zahraničních zajímavostí. Celkově se prodalo téměř 70% nabízených položek. 

Naše zaměření

Pořádáme aukce filatelie

Pořádáme aukce v pravidelných intervalech, nejméně však 2x do roka. 

Nízká provize

Naše provize kupujícího je jedna z nejnižších na trhu.

 

Individuální přístup

S každým dodavatelem materiálu řešíme jeho požadavky individuálně a navrhujeme optimální rozdělení materiálu.